CÂN PHÂN TÍCH 5 SỐ LẺ

Model: AET 100-5M
Hãng sản xuất: Kern – Đức.

Xuất xứ: Đức

Thông số kỹ thuật:
– Mức cân (Max): 100 g
– Độ chia (d): 0.01 mg
– Độ lặp: 0.05 mg
– Độ tuyến tính: ± 0.1 mg
– Giá trị kiểm định (e): 1 mg
– Giá trị cân nhỏ nhất: 0.001 g
– Thời gian ổn định: 5 giây
– Đơn vị tính: mg, g, ct
– Chuẩn giao tiếp: Digital I/O, Ethernet, RS-232, USB
– Môi trường hoạt động: 18° C~ 30° C, 80 % RH
– Kích thước đóng gói (WxDxH): 690 mm x 500 mm x 405 mm
– Tổng khối lượng: 14 kg