Bộ micropipet đơn kênh

Model: Các model DV Series

Hãng sx: HTL

Xuất xứ: Ba Lan

Đặc tính và thông số sản phẩm:

Các kích cỡ của pipet:

Model: DV 2: Pipet tự động 0.2-2/µl  đơn kênh

Model: DV 10: Pipet tự động 0.5-10/µl  đơn kênh

Model: DV 20: Pipet tự động 2-20/µl  đơn kênh
Model: DV 50: Pipet tự động 5-50/µl  đơn kênh
Model: DV 100: Pipet tự động 10 – 100µl đơn kênh
Model: DV 200: Pipet tự động 20-200µl đơn kênh

Model: DV 250: Pipet tự động 50-250µl đơn kênh
Model: DV 1000: Pipet tự động 100-1000µl đơn kênh
Model: DV 5000: Pipet 1 tự động 500-5000µl đơn kênh

Model: DV 10000: Pipet tự động 1000-10000µl đơn kênh

Cung cấp kèm: Giá treo pipette, bộ hiệu chuẩn, đầu típ, hướng dẫn sử dụng